Algemene voorwaarden

1. Definities:

Product: Dit zijn de artikelen die in de webshop van EDB Consulting & Trade worden aangeboden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: panty’s, hold-ups, kniekousen, sokken… Koper: de persoon die deze webshop bezoekt en hier een of meerdere producten aanschaft. Deze persoon dient een minimum leeftijd van 18 jaar te hebben, of moet een akkoord van de ouders of voogd hebben.

2. Algemeen:

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen EDB Consulting & Trade en de klant. Tenzij anders overeengekomen zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing en worden andere algemene voorwaarden uitgesloten.
2.2. EDB Consulting & Trade heeft het recht om steeds aanpassingen te doen aan de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. Prijzen:

3.1. Alle in de webshop vermeldde prijzen zijn vermeld in euro, inclusief 6% of 21% BTW en exclusief verzendkosten.
3.2. Deze prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden, EDB Consulting & Trade kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typfouten.

4. Betaling:

EDB Consulting & Trade biedt verschillende mogelijkheden aan om de bestelling te betalen. Bij levering door een externe firma dient de betaling steeds voor het verzenden op de rekening van EDB Consulting & Trade te staan. Meer informatie over de betaalmogelijkheden op de pagina betaalmogelijkheden.

5. Levering:

5.1. Leveringen aan huis gebeuren uitsluitend in België en Nederland.
5.2. Na het definitief maken van de bestelling zal EDB Consulting & Trade de bestelling zo spoedig mogelijk opsturen.
5.3.EDB Consulting & Trade behoudt zich het recht een bestelling te weigeren, of een bestelling incompleet uit te leveren. De klant zal hierover een e-mail ontvangen van EDB Consulting & Trade . Uiteraard worden eventueel te veel betaalde artikelen terugbetaald.
5.4.EDB Consulting & Trade is niet aansprakelijk indien een aan huis geleverd pakket retour komt door een adresfout. Let er dus altijd op dat u het juiste adres opgeeft. De naam van de bestemmeling op het pakket moet ook steeds overeenkomen met de naam op de postbus en deurbel.
5.5. EDB Consulting & Trade streeft er naar om alle artikelen in de webshop op voorraad te hebben. Mocht het toch zo zijn dat een van de bestelde producten niet op voorraad is, dan melden we dit alvorens we overgaan tot verzenden. U krijgt de mogelijkheid om de bestelling eventueel te wijzigen/annuleren.
5.6. Voor meer informatie over de verzending en kosten kijk bij verzendingen.

6. Retour:

Onze artikelen kunnen uitsluitend geretourneerd worden wanneer de erop aanwezige verzegeling en de verpakking waarin deze geleverd zijn volledig intact is en het artikelen ongedragen en/of ongebruikt en/of ongeopend is. We kunnen een retour niet accepteren nadat een item is geopend of gepast. Bekijk onze maattabel zodat je zeker weet dat je panty die je bestelt past: meet je heupen en dijomtrek en pas deze informatie toe op de grafiek. Aarzel niet om contact op te nemen voordat u uw bestelling plaatst als u vragen hebt over de grootte, stuur ons gewoon een e-mail.
6.1. Om hygiënisch redenen kunnen gebruikte artikelen niet geretourneerd worden. Indien een product niet voldoet of gebreken vertoont, neem dan eerst contact op met ons. Bij gebreken wordt het product vervangen.
6.2. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u of door een door u aangewezen vertegenwoordiger.
6.3. Tijdens de bedenktijd zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan: EDB Consulting & Trade retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.4. Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, het kenbaar te maken aan EDB Consulting & Trade. Het kenbaar maken dient u te doen door het retour formulier op de pagina /account/return/insert in te vullen. Nadat u kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
6.5. Indien u na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht en het product niet aan EDB Consulting & Trade heeft teruggezonden, is de koop een feit.
6.6. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw rekening.
6.7 Indien u een bedrag betaald heeft, zal EDB Consulting & Trade dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door ons

7. Aansprakelijkheid:

7.1. De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten. 7.2. EDB Consulting & Trade kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het niet mogelijk is om de bestelde producten te leveren. 7.3. EDB Consulting & Trade is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website.

8. Klachten:

Bij klachten dient u zich allereerst te wenden tot EDB Consulting & Trade U kan ons contacteren via de pagina “Klachten”.

9. Copyright:

Niets van deze site mag zonder toestemming van EDB Consulting & Trade vermenigvuldigd of gekopieerd worden.

10. Bedrijfsgegevens:

EDB Consulting & Trade
Steenbakkerijstr. 49
2990 Wuustwezel